Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch kan er aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze website. Wij doen onze uiterste best om de inhoud van de site zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, toch bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie op deze internet site niet correct cq. onvolledig is.

De gegevens en inhoud van deze website kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud van de gepubliceerde informatie.

La Casa D’Oro sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie.

Links naar andere websites of bronnen die geen eigendom zijn van La Casa D’Oro dienen ter informatie van de gebruiker. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van dergelijke websites of bronnen, of door het gebruiken van de inhoud, goederen of diensten aangeboden op desbetreffende sites.